Kuželovi.cz

...vstup na vlastní nebezpečí

Kadlcův mlýn, Líšeňský kostelíček, Muchova bouda a zpět

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Kaple Panny Marie Pomocnice alias Líšeňský kostelík Kaple Panny Marie Pomocnice alias Líšeňský kostelík

Sedmikilometrová procházka Mariánským údolím, tentokrát pro nás netradičně nejdříve nahoru z údolí k Líšeňskému kostelíčku alias Kapli Panny Marie Pomocnice a pak kolem Líšeňského hřbitova na Muchovu boudu a tradičně údolím kolem rybníků zpátky ke Kadlcovu mlýnu.

Ačkoli je Mariánské údolí cílem našich výletů už od mého dětství, ke kostelíčku, který jsem mnohokrát z dálky viděl ze silnice, jsem se nikdy podívat nebyl. Až dnes.

Poutní Kaple Panny Marie Pomocnice se nachází v Brně-Líšni na kopci "Kostelíček". Současná kaple stojí na místě, kde od roku 1628 stála dřevěná kaple Panny Marie, která byla v roce 1634 vyzděna a ve stejném roce vysvěcena olomouckým biskupem. Za vlády Josefa II. byla, jako mnoho jiných sakrálních staveb té doby, zcela zbořena. Současná kaple byla postavena roku 1914 a má stejnou podobu jako původní kostelíček.

Roku 1628 nechala na zalesněném vrchu nad Líšní baronka Eliška Bergrová, tehdejší majitelka líšeňského panství, postavit kapli zasvěcenou Panně Marii jako poděkování za uzdravení syna, který "uzřel" na onom místě Pannu Marii. Nejdříve byla postavena kaple dřevěná (provizorní) s obrazem Matky Boží Pomocné. Zanedlouho byla postavena kaple zděná, kterou dne 11. června roku 1634 vysvětil olomoucký kardinál a biskup, kníže Dietrichstein. Díky zjevení Panny Marie se Kostelíček spolu s Vranovem, Křtinami a ostatními moravskými poutními místy stal vyhledávaným poutním místem. Zanedlouho prostor kostelíčku nestačil, a proto byla postavena kolem kaple zděná podloubí pro spočinutí poutníků.

Za panování císaře Josefa II. byl navzdory mnohým protestům Kostelíček v roce 1784 zbourán a veškeré hmotné vybavení (a že ho nebylo tehdy málo) zkonfiskováno pro náboženský fond. Obraz Matky Boží Pomocné byl přenesen do farního kostela, kde je dosud. Před místem, kde stával kostelíček, dali zbožní manželé Švehlovi postavit roku 1803 litinový kříž s kamenným podstavcem, který tam dosud stojí. Po mnoho let se k zbylým základům chodívali modlit lidé.

Bylo třeba postavit Kostelíček nový a tak se páter Ostrčilík na přání vrchnostenského pán P. Pavelky rozhodl vystavět roku 1914 novou svatyni zasvěcenou Panně Marii Líšeňské. Byla zřízena sbírka, kam přispěl mimo jiné i tehdejší hrabě Ludvík Belcredi. Kostelíček byl ještě téhož roku dokončen a stál 6000 K (Korun). Má stejnou podobu jako původní Kostelíček a byl postaven na pozemku na vrchu "Kostelíček" věnovaném hrabětem Belcredim. Kostelíček tedy nadále slouží lidu Líšně i mnohým ostatním v duchovních potřebách, i když už není přístupný uvnitř tak často jako dříve.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Panny_Marie_Pomocnice_(Brno) 

Kostelíček je pěkně opravený a jsou od něj nádherné výhledy.

Další informace

  • Začátek výletu: Kadlcův mlýn
  • Konec výletu: tamtéž
  • Délka výletu: necelých 7 km
  • Datum uskutečnění: neděle, 05 červen 2016
  • Doba trvání výletu: hodina a půl chůze

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.