Kuželovi.cz

...vstup na vlastní nebezpečí

Okolí Moravského Krumlova

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Zámek Moravský Krumlov Zámek Moravský Krumlov

Inspirací pro tento výlet mi byl článek Kouřící kopec i zamrzlá údolí bez lidí. Tipy na nejhezčí zimní výlety, který vyšel v pátek 16. ledna 2015 na iDnes. Zaujal mne Moravskokrumlovský vodopád, krátkou rešerší po internetech jsem zjistil, že je kolem na relativně malém území zajímavostí mnohem více, a tak jsme hned v sobotu po obědě vyrazili.

Počasí nebylo ideální (a taky jsme ke konci trochu zatměli), ale podle hesla "není špatné počasí, je jen špatné oblečení a špatná nálada" jsme statečně vykonali malý okruh. Řízením osudu jsme vodopád nakonec těsně minuli, což je jen záminka k tomu, abychom se do Moravského Krumlova a k vodopádu někdy vrátili.

A co že jsme tedy (mimo jiné) navštívili?

Přemyslovské hradiště Rokytná - Urbus Rokiten
Zbytky rozsáhlého slovanského hradiště zvané urbus Rokiten z 11.-13. století spatříte u obce Rokytná.

Kaple Panny Marie, mariánská studánka
Polygonální kaple z 19. století stojí v místě vývěru jednoho z pramenů. Zajímavostí je, že roku 1836 bylo na studánku napojeno dřevěné potrubí, avšak po čase ztratil pramen na vydatnosti a tak roku 1847 byla kaplička do základu rozebrána, vodovod opraven a znovu postavena. V roce 1989 byl vodovod odpojen úplně. Ke kapli vede improvizovaná křížová cesta s výhledy na Údolí červených skal. Níže v údolí  pod kaplí leží onen vodopád, který tento výlet zapříčinil, a který nám tentokrát unikl.

Tunel pod zámeckým parkem
Klenutý tunel nechala postavit kněžna Marie Eleonora v místě původního příkopu, který byl zasypán roku 1772 v rámci posledních větších úprav zámku. Při té příležitosti byl také vytvořen anglický park. (V tunelu je ukrytá geocache ;-)

Zámek Moravský Krumlov
Bohužel v poněkud neutěšeném stavu. U zámku je zámecký park (naopak pěkný) s discgolfovým hřistěm. 

Kaple sv. Floriána
Poutní kaple patří mezi dominanty města a byla dokončena v roce 1697. S jejím založením je spjata legenda, kdy se knížeti Antonínu Floriánovi z Lichtensteina za bouřky splašili koně a zázrakem se zastavili na okraji srázu. Z vděčnosti nechal kníže na tomto místě postavit kapli. Za napoleonských válek byl objekt zpustošen a poté znovuobnoven. Kaple je postavena z tesaného kamene a v rozích má umístěny čtyři vížky. Začátkem května se zde každoročně koná Floriánská pouť. Od kaple je nádherný výhled na Moravský Krumlov (pokud se zrovna nestmívá ;-)

Studánka Pod Floriánkem
Přepad staré studny. Nachází se nedaleko od jednoho zákrutu modře značené turistické stezky z Moravského Krumlova ke kapli sv. Floriána. Část vody teče mimo trubku volně po povrchu zem..

Krumlovsko-rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence byla vyhlášena vyhláškou č. 183/2005 Sb. k ochraně přírodovědecky nejhodnotnější části geomorfologicky a mikroklimaticky členitého území údolí říčky Rokytné zahloubené v permských slepencích na jihovýchodním okraji Boskovické brázdy s výskytem druhově mimořádně bohatých rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a vodních toků.Mezi nejvýznamnější zástupce rostlin patří endemický hvozdík moravský, koniklec velkokvětý nebo řeřišničník skalní. Z bezobratlých je na lokalitě hojně zastoupena kudlanka nábožná, dále se zde vyskytuje např. pestrokřídlec podražcový, ploskoroh pestrý, krasec uherský,tesařík obrovský, v přirozeném úseku řeky Rokytné byl potvrzen výskyt kriticky ohroženého velevruba malířského. Z legislativně chráněných druhů plazů se v zájmovém území vyskytuje např. ještěrka zelená, užovka hladká, užovka obojková, z obojživelníků ropucha obecná, z avifauny např. strnad luční, křepelka polní, sova pálená, dudek chocholatý, výr velký, krkavec velký. Rezervaci tvoří dvě samostatná území a to v okolí osady Rokytná a pod kostelem Sv. Floriana nad městem Moravským Krumlovem v okrese Znojmo.

Další informace

Média

Galerie Obrázků

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.